REGULAMIN STUDIA JOGI SYLWII RUTKOWSKIEJ

REGULAMIN Studia Jogi Sylwii Rutkowskiej

Poniższy regulamin określa zasady udziału w zajęciach jogi i innych zajęciach pozaszkolnych prowadzonych przed Studio Jogi Sylwia Rutkowska zwanej dalej KSJ (skrót od Kameralane Studio Jogi) , zlokalizowanego w Gdańsku, 80-172, przy ulicy Morenowa 26a, NIP 5832597614

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jogi i innych zajęciach w KSJ.

 • Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez KSJ jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją poniższego Regulaminu.

 • Regulamin jest wiążący dla uczestników zajęć, niezależnie od tego, czy faktycznie zapoznali się oni z jego postanowieniami.

 • Studio zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu będzie przesłana kursantom drogą mailową, a zmieniony Regulamin zostanie umieszczony w recepcji i na stronie internetowej studia.

 • Osoba biorąca udział, uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność, tym samym zrzekając się roszczeń w stosunku do studia, z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub pogorszenia stanu zdrowia.

 • Kursant ma obowiązek we własnym zakresie skontrolować swój stan zdrowia i dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do udziału w zajęciach.

 • W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mogą być uczestnikami zajęć po konsultacji z prowadzącym i za pisemną zgodą rodziców.

 • Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje osób uczęszczających na zajęcia powstałe na terenie Studia.

 • Studio nie ubezpiecza Kursantów od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe bez winy Studia oraz osób działających z ramienia Studia.

Każdy uczestnik zajęć w SJ zobowiązany jest do:

 • Zapoznania się z regulaminem KSJ i przestrzegania go.

 • Zachowania czystości w sali ćwiczeń i w szatni. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.

 • Do ćwiczeń nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, trzy godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

 • Ćwiczy się boso. ( w skarpetach na swoją odpowiedzialność)

 • Zawsze należy poinformować nauczyciela o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

 • Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami. W przypadkach poważnych i przewlekłych zalecane są konsultacje lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń! W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań. 

 • Panie ciężarne bezwzględnie muszą poinformować nauczyciela, mają oddzielne ćwiczenia. (W zajęciach grupy dla pań w ciąży mogą uczestniczyć osoby od 14. tygodnia ciąży, których ciąża przebiega bez powikłań – po konsultacji z lekarzem, muszą przynieść zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań).Jeśli nie ma obecnie grupy dla Pań ciężarnych, mogą być Panie odesłane do danego nauczyciela i grupy jeśli jest nauczyciel kompetentny by poprowadzić taką praktykę lub można umówić się na zajęcia prywatne) w tej sprawie koniecznie skontaktuj się z Nami wcześniej.

 • Panie w trakcie menstruacji winny poinformować nauczyciela, nie wszystkie ćwiczenia są wskazane dla nich.

 • Przestrzegania poleceń instruktora.

 • Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.

 • Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność.

 • Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej. Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.

 • Na zajęcia nie spóźniamy się i nie wychodzimy wcześniej z zajęć. Należy być punktualnym.

 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.

 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.

 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.

 • Uczestnicy korzystają z usług KSJ na własną odpowiedzialność.

 • KSJ nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni. 

Regulamin płatności i uczestnictwa na zajęcia grupowe:

Od maja 2021 wprowadzamy możliwość rezerwacji swojego stałego terminu zajęć w Studiu na Morenie.

Możliwości:

 • Karnet miesięczny ze stałą datą zajęć, rezerwującą miejsca. Można go wykupić w pierwszym tygodniu danego miesiąca. Po jego zakupie Twoje miejsce jest zarezerwowane na stałe, nie wybierasz już zajęć w aplikacji Fitssey, jak było to wcześniej. Do momentu anulowania karnetu możesz być spokojna/y o swoje miejsce w danym miesiącu.

  Wartość karnetu miesięcznego = liczba zajęć x 30 zł

  Przykładowo: Chodzisz na jogę do Twojej ulubionej nauczycielki co poniedziałek i czwartek, o stałej godzinie. Kupujesz karnet 3 maja. W maju wypada 5 poniedziałków i 4 czwartki. Zapłacisz za karnet 9 x 32 zł = 288 zł. Albo kupujesz karnet wyłącznie na czwartki na godz. 17.30 i wypadają 4 czwartki. Zapłacisz wtedy za karnet 4 x 30 zł = 128 zł.

  Warto pamiętać: W przypadku karnetów stałych nie ma możliwości rezygnacji z zajęć przed zajęciami. Będziemy uwzględniać dłuższe choroby oraz urlopy, prosimy o indywidualny kontakt, najlepiej z tygodniowym wyprzedzeniem o planowanej nieobecności. W przypadku powiadomienia z krótszym wyprzedzeniem, lub jego braku, zajęcia przepadają a ważność karnetu nie jest przedłużana.

 • Korzystanie z kart:

 •  Multisport Plus (dopłata 10pln do każdych zajęć),

 • Fit Profit (bez dopłat)

 •  OK system (dopłata 6pln do każdych zajęć)

  Korzystanie z kart Multisport Plus, Fit Profit lub Medicover system pozostaje bez zmian: rezerwujesz miejsce w bieżącym tygodniu na Fitssey i uczestniczysz w zajęciach.


 • Pojedyncze wejściówki i karnet otwarty miesięczny (bez stałej rezerwacji miejsca)

 • Istnieje możliwość wykupienia pojedynczego wejścia na zajęcia lub karnetu otwartego na 4 wejścia. Możesz korzystać z tej formy, jak dotychczas, rezerwując zajęcia w aplikacji Fitssey. Cena jednorazowego wejścia to 40 zł, a karnetu na 4 wejścia – 140 zł. Pamiętaj o terminowej rezerwacji na Fitssey, ponieważ liczba dostępnych miejsc będzie pomniejszona o dokonane rezerwacje miesięczne.

 • Na przykład: Chodzisz na zajęcia raczej spontanicznie. Możesz zakupić karnet otwarty na 4 wejścia, który będzie ważny przez miesiąc od momentu zakupu. Za taki karnet zapłacisz 140 zł, a w ciągu tygodnia/2 tygodni przed zajęciami będziesz musiał(a) zarezerwować wolne miejsce na Fitssey. W takich wypadkach nie gwarantujemy dostępności miejsc na zajęciach, nie przedłużamy także niewykorzystanych karnetów.

 • Odwołanie zajęć – przedłużony czas do 18 godzin (prosimy o rozważną rezerwacje miejsc, przy ograniczeniu ilości osób na zajęciach każde miejsce jest dla Nas ważne)

 • W razie rezygnacji z uczestniczenia w zarezerwowanych zajęciach jest możliwość odwołania takiej rezerwacji na Fitssey do 18 godzin liczonego od czasu rozpoczęcia zajęć. Przy odwołaniu po tym czasie obowiązuje opłata za niewykorzystane miejsce 30 zł dla wszystkich rodzajów karnetów oraz Kart Lojalnościowych.

 • Karnet miesięczny na 4 wejścia jest dokumentem imiennym, który obowiązuje przez 30 dni od daty wykupienia karnetu. Aby uczestniczyć w zajęciach należy dokonać rezerwacji miejsca.

 • Anulowania rezerwacji można dokonać najpóźniej na 18 h przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku rezerwacja przepada i odliczane jest jedno wejście z karnetu lub dla osób nieposiadających karnetu obowiązuje opłata w kwocie 30pln płatna na konto: 26 1140 2004 0000 3302 7175 9701. Dotyczy to zarówno posiadaczy karnetów bez stałej rezerwacji jak i kart lojalnościowych. Nie dotyczy to karnetów miesięcznych ze stałą rezerwacją – tu obowiązuje dłuższy okres rezygnacji. Posiadacze kart Multisport, Fit Profit,Ok System, nie mogą opłacić nieodbytych, nieodwołanych zajęć odbijając swoją kartę w innym terminie, obowiązuje w takim przypadku, jak posiadaczy karnetów opłata 30 zł. Opłata za niewykorzystane ćwiczenia jest płatna na konto lub potrącana z ważnego karnetu max do tygodnia po danym wydarzeniu. Brak uiszczenia opłaty, skutkuje blokadą możliwości rezerwacji miejsce przez kolejne dwa miesiące. Po uiszczeniu opłaty poinformuj Nas o tym mailowo,odblokujemy konto gdy będziemy mieć taką możliwość.

 • Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. Liczba dostępnych miejsc na daną grupę jest widoczna dla kursanta w systemie rezerwacji zajęć (stałe rezerwacje są odjęte od puli wolnych miejsc). Pierwszeństwo do udziału w zajęciach mają osoby, które dokonały rezerwacji lub które mają stałą rezerwację na dany dzień na zajęcia.

 • Uczestnicy w ramach karnetu mogą brać udział w różnych zajęciach z rożnymi nauczycielami pod warunkiem, że są jeszcze wolne miejsca w danej grupie.

 • Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy.

 • Aktualnie obowiązujący Cennik to 32pln w stałym karnecie, pojedyncze wejście 40pln i karnet na 4 wejścia 140pln.

 • Reklamacje płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: kameralnajoga@gmail.com

 • Płatności za wejście jednorazowe bądź wybrany karnet można dokonać gotówką w Recepcji Studia lub przelewem.

 • Jeśli zajęcia nie odbywają się z winy KSJ, do terminu ważności karnetu zostaje dodany okres zawierający nieodbytą ilość zajęć. Zasada ta nie dotyczy dni wolnych od pracy z mocy ustawy.

 • Płatności dokonuje się po lub przed zajęciami u nauczycieli.

 • KSJ honoruje kartę partnerską FitProfit , Multisport Plus oraz System OK System. Posiadaczy tych programów obowiązują takie same warunki jak osób korzystających z karnetów. Dopuszczone jest dziennie jednorazowe wejście na kartę.

 • Okazując karty FitProfit i Mulitsport oraz korzystając z OK System w KSJ należy każdorazowo okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

Zajęcia Prywatne: (obowiązuje odmienny cennik, prosimy kontaktować się bezpośrednio drogą mailową w sprawie stawek i zapisów)

 • Zapisy i rezygnacja z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Zajęcia nie odwołane z 24 godzinnym wyprzedzeniem uznaje się jako odbyte i obowiązuje za nie pełna płatność.

Polityka Prywatności

 • KSJ korzysta z systemu rezerwacji Fitssey, przez który Kursant może się zarejestrować i dokonać rezerwacji zajęć.

 • Rejestrując swoje konto w systemie Fitssey, Kursant podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 • Za bezpieczeństwo danych odpowiada system Fitssey, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2 (RODO); ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)

 • Studio kontaktuje się z Kursantami drogą mailową lub telefoniczną w celach związanych z organizacją zajęć.

 • Dostęp do danych osobowych ma właściciel studia.

 • Administratorem danych osobowych jest Sylwia Rutkowska. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów lub ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator przetwarza jedynie dane osobowe, które Użytkownik podał w związku z korzystaniem z systemu rezerwacji Fitssey (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).